Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvad siger institutionen ja til?

  • Når institutionen godkender en dataaftale, siger den ja til, at leverandøren kan bruge UNI-Logins og/eller Integrationsplatformens webservices til at hente data om dens brugere
  • Det bør fremgå af databehandleraftalen mellem institutionen/kommunen og leverandøren, hvordan data må blive anvendt
  • Styrelsen for It og Læring kender ikke indholdet af databehandleraftalen (se mere om databehandleraftaler hos Datatilsynet)
  • Kommunale institutioner henvises til den skabelon til databehandleraftaler, som KL og KOMBIT har udarbejdet.
  • Det fremgår også af punktet Data der overføres, hvilke data leverandøren ønsker at hente