Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Disse sider er beregnet på at informere om ændringer i administrativ praksis, i web service-grænseflader mv som følge af gymnasiereformen.

Målgruppen er administrative medarbejdere på ungdomsuddannelser samt systemleverandører.

På UG.dk findes sider om gymnasiereformen rettet mod forældre og elever.

På uvm.dk findes sider om gymnasiereformen med bl.a. information til medarbejdere på skolerne.

Seneste nyhed

Seneste nyhed til administrative medarbejdere og systemleverandører på ungdomsuddannelserne:

Foreløbig uddannelsesmodel klar

24-03-2017.

Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen, så der kan optages elever, laves skema, indberettes årselever, prøveadministreres, laves beviser, udarbejdes statistik . 

Med den seneste opdatering af kodesættet, som nu også omfatter fag med tilhørende takstplacering, er størstedelen af reformen kodemæssigt implementeret. Der mangler dog stadig kodeopsætning af prøveafholdelsen, og der  kan stadig forekomme ændringer. Bekendtgørelserne, der ligger til grund for koderne, er endnu ikke endelig udstedt.

Notatet vil løbende blive revideret i takt med, at bekendtgørelser udstedes. I notatet findes indlejrede regneark.

Alle uddannelser er i ny version.

Kontaktperson:  Lars Andersen, telefon 3587 8368.

Indhold

 

 

 

 

  • No labels