• Alle felter i en oprettelse/opdatering valideres mod et XML-schema, der fastlægger type (numerisk, tekst dato) og bredde af alle felter, samt om et felt er obligatorisk eller frivilligt at medtage.
 • Alle kodede felter valideres mod prædefinerede kodetabeller. Fx kommunekode skal være blandt de 3-4 cifret officielle kommunekode.
 • Adressefelter valideres mod Danmarks Adresseregister (DAR/DAWA)*.
 • P-nummer skal være aktivt jævnfør CVR*.
  • Det er ikke krævet at p-nummeret skal være unikt på tværs af registeret, og heraf følger at flere institutioner kan have samme p-nummer.
  • Det kontrolleres ikke om der er overensstemmelse mellem navn/adresse i dagtilbudsregisteret og cvr-registeret.
  • Det kontrolleres ikke om p-nummeret tilhører en relevant branche
  • Det kontrolleres ikke om CVR-nummeret tilhører en administrativ enhed (kommune)
 • Til enhver daginstitution skal der mindst være tilknyttet en anvisningsenhed*
 • Der kontrolles ikke imod dobbeltoprettelse af institutioner
  • Tjekkes ikke at kombinationen af daginstitutionsnavn og adm. kommunekode er unik
  • Tjekkes ikke at kombinationen af anvisningsenhedsnavn, adgangsadresse er unik indenfor en kommune.
  • Tjekkes ikke at kombinationen af alternativadressenavn, adresse er unik indenfor en kommune.
 • Det er tilladt at ændre institutionstype
 • Det er tilladt at ændre adm. kommunekode
 • Det er tilladt at ændre lovgrundlagskode
 • Det er tilladt at ændre ejerformkode

*Tjekkes ved oprettelse/ændring samt ved månedlige kørsler.

Dette skyldes at adresseoplysninger i CVR ikke i alle tilfælde er blevet valideret mod Danmarks Adresseregister (DAR/DAWA). Årsagen til dette er at CVR først for nyligt (omkring 2017) er begyndt at validere adressen ved oprettelse og opdatering.

Du kan rette op på dette ved at opdatere adresseoplysningerne i CVR.

CVR

Danmarks Adresseregister (DAR/DAWA)